Wat is een CPV code?

Wat is een CPV code?

dat kan CPV staat voor Common Procurement Vocabulary en is het Europese classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Dankzij deze codes kunnen aanbesteders en bedrijven bij een aanbesteding alle mogelijke werken, producten en diensten identificeren. De CPV code is niet hetzelfde als jouw NACEBEL-code. Je kan je CPV code opzoeken via deze website.