Welke opdrachten kan ik op het platform publiceren?

Welke opdrachten kan ik op het platform publiceren?

Enerzijds kan je alle opdrachten bekend maken met een waarde onder de 30.000 euro. Dit zijn de opdrachten van “beperkte waarde” waarbij je als overheid enkel verplicht bent om aan te tonen dat je de voorwaarden van meerdere leveranciers hebt vergeleken alvorens een keuze te maken.

Het gebruik van een bestek is niet verplicht. Je bent wel gebonden aan de principes van gelijke behandeling en transparantie.

Anderzijds kan je de regioleverancier gebruiken om op zoek te gaan naar bedrijven voor opdrachten tot 143.000 euro (excl. BTW). Via de website geven zij aan in welke specifieke opdrachten of bepaalde type opdrachten er interesse is. 

Sinds 1 september 2023 ben je als overheid verplicht om deze opdrachten via het federaal platform “E-Procurement”: 

- Over te maken aan meerdere zelfgekozen ondernemingen;

- Of deze opdrachten publiek bekend te maken op het platform, ook al is dit wettelijk niet verplicht. In dit geval kan elke onderneming een offerte indienen.

Offertes met een waarde boven de 30.000 euro (excl. BTW) moeten via het e-procurement worden ingediend. Toch blijft de regioleverancier een bruikbaar middel om lopende opdrachten bekend te maken. Zo worden aanbesteders en bedrijven op een eenvoudige manier met elkaar in contact gebracht.